یکی از مهم ترین بخش مالی مالیاتی یک شرکت پلمپ دفاتر  شرکت می باشد اگر شما در قالب شرکت ، موسسه و … فعالیت بکنید حتما با پلمپ دفاتر سر و کار خواهید شد.

تمامی شرکت ها اگر کارکردی داشته باشند جهت مشخص نمودن عملکرد مالی خود وظیفه دارند این دفاتر را تکمیل نمایند در غیر اینصورت عدم اخذ،تکمیل و ارائه این دفاتر باعث علی الراس شدن شرکت خواهد شد.

در صورتی که شرکت هم فعالیتی نداشته باشد جهت اعلام عدم فعالیت خود به دارایی ، بایستی دفاتر پلمپ شده خود را به صورت سفید یا خالی به حوزه دارایی شرکت بدهند.

پس در واقع باید تمامی شرکت ها ، سازمان ها ، موسسات ، تجار و … که موظف به پرداخت مالیات هستند باید کلیه نقل و انتقال ها و فعالیت های مالی خود را در محل مشخصی ثبت نمایند.

منظور از پلمپ دفاتر چیست؟

در پاسخ به این سوال باید گفت اصطلاحی که به عنوان پلمپ یا به تعبیر دقیق تر پلمپ رایج است به معنی مهر و شماره گذاری دفاتر است.

در حقیقت پس از ثبت درخواست پلمپ دفاتر ، تمامی صفحات شماره گذاری شده است و مهر اداره ثبت شرکت ها روی آن است و اگر برای اشخاص حقوقی باشد شماره ثبت شرکت در آن درج می شود

یکی از مهم ترین بخش مالی مالیاتی یک شرکت پلمپ دفاتر  شرکت می باشد اگر شما در قالب شرکت ، موسسه و … فعالیت بکنید حتما با پلمپ دفاتر سر و کار خواهید شد.

تمامی شرکت ها اگر کارکردی داشته باشند جهت مشخص نمودن عملکرد مالی خود وظیفه دارند این دفاتر را تکمیل نمایند در غیر اینصورت عدم اخذ،تکمیل و ارائه این دفاتر باعث علی الراس شدن شرکت خواهد شد.

در صورتی که شرکت هم فعالیتی نداشته باشد جهت اعلام عدم فعالیت خود به دارایی ، بایستی دفاتر پلمپ شده خود را به صورت سفید یا خالی به حوزه دارایی شرکت بدهند.

پس در واقع باید تمامی شرکت ها ، سازمان ها ، موسسات ، تجار و … که موظف به پرداخت مالیات هستند باید کلیه نقل و انتقال ها و فعالیت های مالی خود را در محل مشخصی ثبت نمایند.

منظور از پلمپ دفاتر چیست؟

در پاسخ به این سوال باید گفت اصطلاحی که به عنوان پلمپ یا به تعبیر دقیق تر پلمپ رایج است به معنی مهر و شماره گذاری دفاتر است.

در حقیقت پس از ثبت درخواست پلمپ دفاتر ، تمامی صفحات شماره گذاری شده است و مهر اداره ثبت شرکت ها روی آن است و اگر برای اشخاص حقوقی باشد شماره ثبت شرکت در آن درج می شود

چه زمانی باید برای پلمپ دفاتر شرکت مراجعه کرد؟

برای اخذ دفاتر پلمپ شده هر سال باید سال قبل از آن در حقیقت پیش از شروع سال مالی جدید اقدام به دریافت دفاتر پلمپ شده نمود برای مثال برای دریافت دفاتر پلمپ شده سال 1402 باید تا پایان اسفند 1401 اقدام نمود.

مدارک مورد نیاز برای اخذ پلمپ دفاتر

  • کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل
  • اسکن روزنامه رسمی تاسیس
  • مهر شرکت
  • اسکن روزنامه رسمی آخرین تغییرات

گواهی پلمپ دفاتر چه کاربردی دارد؟

شرکت ها و موسسات که موظف به پلمب کردن دفاتر هستند ، می توانند برای امورات مختلف مانند دریافت کارت بازرگانی به جای ارائه دفاتر ، گواهی پلمپ دفاتر را ارائه دهند.

این گواهی به درخواست متقاضی به وسیله اداره ثبت شرکت ها صادر خواهد شد و کاربرد آن نیز یک مدرک است که نشان می دهد دارنده دفاتر در مهلت مقرر آن را دریافت کرده است و تکالیف مالیاتی خود را انجام داده است.

و همچنین در این گواهی تاریخ پلمپ دفاتر و اطلاعات متقاضی درج شده است.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط