به شرکت هایی که از لحاظ فنی ، مالی و سیستمی پارامتر های مورد نظر آیین نامه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان را دارا باشند دانش بنیان گفته می شود .

در شرکت های دانش بنیان ، ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی متناسب با ظرفیت نوآوری تحقق می یابد.

در واقع شرکت های دانش بنیان از جمله موثرترین عوامل ایجاد اشتغال ، نوآوری ، توسعه سیستم های اجتماعی و شکل گیری و رشد اقتصاد در هر کشور هستند.

از دیدگاه دولت ، شرکت های دانش بنیان منابع مهم درآمد و ایجاد اشتغال و در نهایت نیروی مهم تاثیر گذار بر توسعه اقتصادی شناخته می شوند.

چه شرکت های قابلیت دانش بنیان شدن دارند؟

تمامی شرکت هایی که کالا و خدمات آنها جزو لیست کالا و خدمات دانش بنیان باشند و همچنین در ارزیابی کارگروه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مورد تایید قرار بگیرند می توانند گواهی دانش بنیان را از این معاونت اخذ نمایند.

کالا و خدمات دانش بنیان باید دارای چه وِیژگی های باشد؟

کالا و خدمات باید در حوزه فناوری های بالا یا متوسط به بالا بوده به این معنی که دانش فنی طراحی و تولید نمونه ی ازمایشگاهی یا صنعتی محصول به دلایل پیچیدگی فنی که دارد :

 • نیازمند تحقیق و توسعه قابل توجه توسط تیم فنی خبره برای کسب آن باشد.
 • به سختی قابل کپی برداری باشد و همین از موانع اصلی ورود شرکت های دیگر به بازار باشد
 • باعث ایجاد بخش عمده ارزش افزوده محصول ، شده باشد.

انواع شرکت های دانش بنیان

شرکت های دانش بنیان به دو دسته اصلی شرکت های تولیدی و شرکت های نوپا تقسیم می شوند در ادامه تقسیم بندی هر کدام از این گروه ها اصلی به دو دسته تقسیم می شوند که در ادامه خواهیم گفت.

 

شرکت های دانش بنیان تولیدی

شرکت های دانش بنیان تولیدی

 1. دانش بنیان تولیدی نوع 1

شرکت های دانش بنیان تولیدی نوع یک به مجموعه از شرکت های گفته می شود که بیش از 25 درصد در آمدشان در آخرین اظهار نامه مالیاتی شان ، حاصل از فروش محصولات و تولیدات دانش بنیان مجموعه شان باشد.

 1. دانش بنیان تولیدی نوع 2

این دسته از شرکت های دانش بنیان شامل 3 دسته زیر است:

 • شرکت های که محصولات خود را به تولید رسانده اند و به سطح تکنولوژی بالایی دست پیدا کرده اند و شامل خدمات دانش بنیان می شوند.
 • شرکت های که فعالیت های مهندسی و و پیمانکاری دارند و در کمترین مقدار ممکن ، ده درصد کار را ، معیار های شرکت دانش بنیان تشکیل داده است.
 • شرکت هایی که محصولات به سحط تولید رسانده اند و محصولات آن ها دارای تکنولوژی بالایی است و شامل خدمات شرکت های دانش بنیان سطح دو می شود.

    شرکت دانش بنیان نوپا

 1. دانش بنیان نوپا نوع 1

به مجموعه از شرکت های گفته می شود که فاقد اظهارنامه مالیاتی سال مالی گذشته خود بوده و یا در سال مالی گذشته درآمدی نداشته باشند.

محصول پیش بینی شده برای این دسته از شرکت ها باید به مرحله تولید رسیده و یا حداقل در حد نمونه آزمایشگاهی شاخته شده باشد این محصول علاوه بر داشتن طراحی مبتنی بر تحقیق و توسعه ، باید از سطح فناوری بسیار بالایی برخوردار باشد و ارزش افزوده زیادی را ایجاد نمایند تا شامل فهرست کالا و خدمات دانش بنیان سطح یک شوند.

 1. دانش بنیان نوپا نوع 2

شرکت های دانش بنیان نوپا نوع 2 هم مثل نوع 1 به شرکت های گفته می شود که فاقد اظهارنامه مالیاتی سال مالی گذشته خود بوده و یا درآمدی در سال مالی گذشته نداشته باشند. شرکت های دانش بنیان نوپا نوع 2 با شرکت های دانش بنیان نوپا نوع 1 در بسیاری از مزایا کاملا برابرند تنها تفاوتی آن ها با هم در عدم معافیت مالیاتی است .

ویژگی های شرکت دانش بنیان

شرکت های دانش بنیان دارای ویژگی های منحصر به فرد هستند و هر چه این ویژگی ها در شرکت و موسسه دانش بنیان قوی تر باشد به شرکت قدرت و اعتبار می بخشد .

در ادامه این ویژگی ها را شرح خواهیم داد:

 • پایداری در مقابل تحولات جهانی

روند پیشرفت تکنولوژی سیر صعودی دارد و شرکت هایی دانش بنیان و افراد فعال در این دسته مشاغل نیز باید همگام با تکنولوژی و دانش روز پیشرفت کنند. و محصولی که تولید می کنند دارای محدویت نبوده و در بازار جهانی قابل عرضه باشد.

پایداری و ماندگاری شرکت دانش بنیان وابسته به علم و دانش می باشد و هر چه میزان نوآوری و خلق ایده های جدید برای بهبود تولیدات بیشتر باشد شرکت را به هدف های خود نزدیک می کند.

 • نواوری و توسعه شرکت

توسعه و وسعت بخشیدن به شرکت دانش بنیان وابستگی شدیدی به نوآوری و خلق ایده ای بکر و جدید دارد .

 • توسعه منایع انسانی

شرکت های دانش بنیان صرفا هدف تولید نداشته و آموزش و تولید دو رکن هم جهت با هم می باشند و توانایی پرورش ایده های نوین و افراد با دانش کافی باشند تا به صورت گروهی برای موفقیت های بزرگ قدم بردارند.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط