اظهار نامه مالیاتی فرمی است که سازمان امور مالیاتی کشور، تهیه می کند و مودیان مالیاتی ، باید هر ساله اطلاعات مالی خود را در آن وارد کرده و آن را به همراه صورت حساب الکترونیکی مالیاتی ، برای اداره مالیاتی مربوطه ارسال کنند.

در غیر این صورت سازمان امور مالیاتی ، اقدام به تنظیم اظهارنامه برآوردی ، برای آن ها خواهد نمود.

این را بهتر است بدانید که سازمان امور مالیاتی کشور ، بر اساس این اظهارنامه های مالیاتی ، برگ تشخیص مالیاتی را صادر می کند و نحوه محاسبه مالیات مودیان را مشخص می کند مگر در آنصورت که خلاف واقع بودن اظهارات مودیان مالیاتی برای سازمان امور مالیاتی کشور ، احراز گردد.

علاوه بر این اظهار نامه مالیاتی چه به صورت خود اظهاری باشد و چه خود سازمان امور مالیاتی در اختیار مودیان قرار دهد ، کارنامه مالی است که هر ساله ، اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مالیات ، به منظور محاسبه مالیات خود ، به سازمان مالیاتی تقدیم می کنندو هم اکنون با خود اظهاری الکترونیکی ، فرایند ها در سامانه های مربوطه در بستر فضای مجازی انجام خواهد شد.

 

اشخاصی که موظف به ثبت اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی هستند

 

 • کلیه شخصیت های حقوقی که در ایران مشغول به فعالیت هستند و معاف از مالیات نیستند.
 • کلیه شخصیت های حقیقی که در ایران مشغول به فعالیت هستند و معاف از مالیات نیستند.
 • کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در خارج از کشور مشغول به کار هستند.
 • کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در خارج از کشور اقامت دارند ولی درآمد آن ها از داخل ایران است
 • تمام اتباع غیر ایرانی اعم از شخصی و حقوقی که در ایران درآمد دارند شامل مالیات هستند.

 

چه اشخاصی نیازی به اظهار نامه الکترونیکی مالیاتی ندارند؟

 

 • موسسات و وزارت خانه ها
 • کلیه سازمان ها و نهاد های که از بودجه عمومی دولت استفاده خواهند کرد
 • کارگران، صیادان، عشایر ، شرکت های تعاونی دانش آموزی و دانشجویان.
 • شهرداری ها و سازمان های زیر مجموعه در استان های کشور

 

مدارک مورد نیاز برای تکمیل اظهارنامه مالیاتی

 

 • مدارک شرکت از جمله اساسنامه و آخرین تغییرات آن و شرکت نامه و موضوع فعالیت شرکت
 • هر گونه مجوزی که از مراجع ذی صلاح برای شما صادر شده است.
 • اجاره نامه یا گواهی سند محل قانونی شرکت
 • گواهی ترازنامه اشخاص حقیقی و حقوقی
 • رونوشت کارت ملی و شناسنامه اعضای هیات مدیره و صاحبان امضاء سند تعهد آور
 • صورت سود و زیان کلیه اشخاصی که طبق قانون ، مکلف به تنظیم اظهارنامه عملکرد هستند.
 • صورت بهای تمام شده کالا ها یا خدماتی که ساخته شده است و به فروش رفته است
 • مبلغ درآمد و فروش داخل یا خارج از کشور
 • گواهی های گردش حساب ممهور به مهر شعبه شرکت/موسسه
 • مانده سود و زیان دوره قبل و گردش حساب تعدیلات سنواتی
 • شماره ثبت دفتر قانونی و کد رهگیری
 • کلیه قرارداد های شرکت /موسسه با اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی یا دولتی.
 • کارت بازرگانی در صورتی که وجود داشته باشد
 • سند مالیات های پرداخت شده که به تایید سازمان امور مالیاتی کشور برای کسر مالیات رسیده باشد.
 • کد کاربری ، رمز عبور ، کد رهگیری پیش ثبت نام برای ارسال اظهارنامه الکترونیکی مالیاتی
 • هر سندی که به تشخیص اداره دارایی نیاز باشد باید تهیه شود مانند پرداختی های بیمه
 • گواهی حساب های سال های قبل مودی مالیاتی برای بررسی ممیز اداره مالیات

 

جریمه عدم ارسال اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی

 

در صورتی که مودیان مالیاتی ، اظهارنامه در موعد مقرر که قانون تعیین کرده است ، ارسال نکنند ، مشمول جریمه و تبعات قانونی خواهند شد طبق ماده 192 قانون مالیات های مستقیم ، جریمه عدم ارائه اظهارنامه برای اشخاص حقیقی و حقوقی ، معادل 30 درصد مالیات متعلقه بود و قابل بخشش نیست.

 

زمان بررسی اظهارنامه های الکترونیکی مالیاتی

 

اظهارنامه های مالیاتی تا 12 ماه پس از تسلیم آن به اداره دارایی ، مشمول رسیدگی بوده و طبق ماده 156 قانون مالیات های مستقیم ، ادارات دارای مکلف هستند در این برهه زمانی ، نسبت به بررسی اظهارنامه منطبق به مدارک و مستندات اعتباردهی شده مودیان ، اقدام کرده و برگه تشخیص صادر کنند.

برای ابلاغ برگه تشخیص به مودیان ، سه ماه فرصت قانونی وجود دارد.مودیان می توانند در مهلت مقرر قانونی ، نسبت به برگه تشخیص اعتراض کنند تا در کمیسون بررسی شود.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط